Luật sư Bắc Giang tư vấn Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam

Logistics là hoạt động thương mại, trong đó, thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến việc giao hàng hoa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

Có thể nói, đây là một hoạt động dịch vụ khá phổ biến hiện nay. Vậy muốn kinh doanh dịch vụ này cần đáp ứng những điều kiện trong luật doanh nghiệp?

Luật sư Bắc Giang sẽ tư vấn cụ thể tới quý vị và các bạn điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam:

Theo Luật Thương mại hiện hành quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics thì:

"1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics."

          Như vậy, theo Luật sư Bắc Giang chủ thể muốn kinh doanh dịch vụ logistics phải là người có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

          Tại Nghị định 140/2007/NĐ-CP của Chính phủ có quy định chi tiết về những điều kiện để kinh doanh dịch vụ Logistics như sau :

Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ logistics chủ yếu

          Các dịch vụ logistics chủ yếu bao gồm các hoạt động bốc xếp container, dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, dịch vụ đại lý vận tải ( làm thủ tục hải quan, lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa) và các dịch vụ hỗ trợ khác bao gồm hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển...

          Để kinh doanh các dịch vụ trên, pháp luật quy định thương nhân kinh doanh cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau :

  • Đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
  • Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.
  • Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên, chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

-  Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hoá thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%;

- Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào năm 2014;

  • Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, được thành lập công ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014;
  • Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ khác thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt hạn chế vào năm 2014.

luat-su-bac-giang-tu-van-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-logistics-tai-viet-nam

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam

Luật sư Bắc Giang tư vấn điều kiện đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics liên quan đến vận tải

          Dịch vụ logistics liên quan đến vận tải bao gồm các dịch vụ vận tải hàng hải; vận tải thủy nội địa, vận tải hàng không; vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống. Để kinh doanh dịch vụ này thì thương nhân cần phải đáp ứng điều kiện:

  • Đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
  • Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên, chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

- Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hải thì chỉ được thành lập công ty liên doanh vận hành đội tàu từ năm 2009, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; được thành lập liên doanh cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, hạn chế này chấm dứt vào năm 2012;

- Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải thủy nội địa thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%;

- Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không thì thực hiện theo quy định của Luật hàng không dân đụng Việt Nam;

- Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%;

- Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là 51% kể từ năm 2010;

- Không được thực hiện dịch vụ vận tải đường ống, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Luật sư Bắc Giang tư vấn điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics liên quan khác

          Các dịch vụ logistics liên quan khác bao gồm dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật, dịch vụ bưu chính, thương mại buôn bán, dịch vụ thương mại bán lẻ và các hoạt động hỗ trợ vận tải khác... Để kinh doanh dịch vụ này thương nhân cần phải đáp ứng điều kiện sau :

  • Đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
  • Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

- Trường hợp kinh doanh dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật:

+, Đối với những dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ thì chỉ được thực hiện dưới hình thức liên doanh sau ba năm hoặc dưới các hình thức khác sau năm năm, kể từ khi doanh nghiệp tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.

+, Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.

+, Việc thực hiện dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng.

- Trường hợp kinh doanh dịch vụ bưu chính, dịch vụ thương mại bán buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

- Không được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

          Như vậy, thương nhân muốn kinh doanh dịch vụ logistics cần phải có đăng ký kinh doanh hợp pháp và có đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực mà mình hoạt động. Ngoài ra, Văn phòng luật sư Bắc Giang cho biết đối với thương nhân nước ngoài, ngoài việc đáp ứng điều kiện như trên thì còn phải đáp ứng điều kiện về thành lập doanh nghiệp và vốn điều lệ sao cho đúng quy định của pháp luật. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, hãy liên hệ với Văn Phòng luật sư Bắc Giang để được trao đổi cụ thể và tư vấn:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC GIANG

Cơ sở 1: Đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hotline: 0915.101.880 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Tin tức liên quan

26-01-2018 14:56:13
Lượt xem: 1121

Công ty tư vấn Luật An Bình không chỉ trợ giúp khách hàng trong việc thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh… mà còn tư vấn và trợ giúp khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam

05-06-2018 08:51:15
Lượt xem: 691

Logistics là hoạt động thương mại, trong đó, thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến việc giao hàng hoa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

Có thể nói, đây là một hoạt động dịch vụ khá phổ biến hiện nay. Vậy muốn kinh doanh dịch vụ này cần đáp ứng những điều kiện gì?

Luật sư Bắc Giang sẽ tư vấn cụ thể tới quý vị và các bạn điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam:

15-06-2018 09:11:07
Lượt xem: 760

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) không còn ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Toàn bộ ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được ghi.

Luật sư Bắc Giang tư vấn bổ sung, thay đổi nghề kinh doanh cho doanh nghiệp:

06-06-2018 08:56:25
Lượt xem: 801

Doanh nghiệp sau khi mới thành lập, cần phải nộp những loại thuế, khoản thuế nào theo đúng quy định của pháp luật? Văn phòng luật sư Bắc Giang sẽ tư vấn cụ thể tới quý vị và các bạn qua bài viết dưới đây:

18-06-2018 15:19:34
Lượt xem: 715

Hỏi: Công ty của Bác ruột tôi là công ty tư nhân ( gồm 5 người) là những người bạn thân cùng học đại học với Bác, cách đây mấy tháng Bác B không may bị tai biến và đã qua đời. Đề nghị Luật Bắc Giang sư tư vấn cho tôi thủ tục thay đổi người đại diện từ Bác B sang Bác ruột tôi, và hồ sơ cần những gì ?